ETAPA II:


Titlul etapei:
Cercetare industriala
II.1. Studii experimentale pentru elaborarea modelelor / metodelor experimentale privind sinteza si caracterizarea fizico – chimica a unor combinatii complexe ale lantanului si praseodimului cu liganzi simpli (oxicami,  flavonoli), selectate pe baza studiilor QSAR / CADD
Dezvoltare experimentala
II.2. Studiu experimental farmacologic si toxicologic “in vitro”. Realizarea unor forme farmaceutice ale combinatiilor complexe selectate ale La(III) si Pr(III) cu liganzi oxicami si flavonoli.


Obiectivele etapei:

-efectuarea unor studii experimentale pentru elaborarea metodelor de sinteza ale combinatiilor complexe ale lantanului si praseodimului cu liganzi simpli (oxicami, flavonoli);
- efectuarea de studii pentru elaborarea metodelor de caracterizare fizico-chimica (determinarea stabilitatii, structurii si compozitiei) a combinatiilor complexe selectate ale lantanului si praseodimului;
-efectuarea unor studii experimentale pentru obtinerea si caracterizarea unor forme farmaceutice ale unor combinatii complexe selectate ale La(III) si Pr(III);
-realizarea unui studiu toxicologic “in vitro” asupra combinatiilor complexe selectate;
-diseminarea rezultatelor obtinute prin elaborarea unor lucrari stiintifice si a documentatiei pentru brevetare

Rezumatul etapei:

Incadrandu-se in preocuparile mondiale, proiectul isi propune valorificarea potentialului antitumoral recunoscut al lantanidelor in obtinerea de molecule noi, necitate in literatura, terapeutic active, si anume combinatii complexe cu liganzi, din clasa benzotiazin-carbamidelor (oxicami) si respectiv polihidroxiflavonelor (flavonoli) si utilizarea lor in conceperea si dezvoltarea de noi medicamente. 
Se preconizeaza ca noile structuri obtinute in urma complexarii, precum si noile medicamente originale cu actiune antitumorala / antiinflamatoare dezvoltate sa insumeze potentialul antitumoral / antiinflamator / antioxidant al reactantilor, cu noi mecanisme de actiune si cu eficacitate crescuta in terapia antitumorala, sintetizate si caracterizate prin tehnici si metode avansate de analiza.
Prin obiectivele propuse se urmareste conceperea si dezvoltarea completa a unor medicamente originale, pornind de la sinteza chimica a unor noi substante active, necitate in literatura, cu actiune antitumorala / antiinflamatoare, pana la conditionarea in forme farmaceutice si elaborarea documentatiei chimico - farmaceutica.

Rezultatele etapei:

In cadrul activitatilor desfasurate au fost obtinute urmatoarele rezultate:
- S-au obtinut zece structuri noi de combinatii complexe ale La(III) si Pr(III) cu liganzi oxicami (ampiroxicam, lornoxicam, meloxicam) si flavonoli (quercetin, kemferol)
- S-au elaborat cinci metode de obtinere a combinatiilor complexe ale La(III) si Pr(III) cu liganzi oxicami si flavonoli la parametrii de reactie optimi
- S-au elaborat opt metode de caracterizare fizico-chimica si control al calitatii si stabilitatii combinatiilor complexe obtinute
- S-au investigat proprietatile magnetice ale combinatiilor complexe obtinute si s-au determinat momentele lor de dipol
- S-au determinat conductivitatile electrice molare ale combinatiilor complexe obtinute, valorile rezultate indicand obtinerea unor substante de tip neelectrolit
- A fost selectata metoda de laborator si s-a elaborat un model de testare a toxicitatii "in vitro" a combinatiilor complexe ale La(III) si Pr(III) cu oxicamii
- S-au obtinut 2 forrne farmaceutice semisolide de tip gel hidrofil ale combinatiilor complexe ale La(III) si Pr(III) cu liganzi oxicami si flavonoli
- In cadrul activitatii de diseminarea informaiilor, in baza tuturor studiilor experimentale efectuate de cei trei parteneri au fost elaborate patru lucrari stiintifice, cu un grad sporit de noutate si cu posibilitati de dezvoltare aplicativa.

Prezentam mai jos lista acestor lucrari.

1. Synthesis, Characterization and Antimicrobial Evaluation of Lanthanide (III) Complexes with Meloxicam,Gabriela Marinescu, Daniela Culita, Luminita Patron , Sultana Nita, Nicolae Stanica, L.Marutescu, O.Oprea-Revista de chimie, sub tipar, 65(4) 2014.

2. The structural analysis in the design of bioadhesive semisolid vehicle-Andreea A. Stanescu, Adrian A.Andries, Flavian Radulescu, Mirela A.Mitu, Oana Karampelas, Delia S.Miron-European Journal of Pharmaceutical Sciences, 30.09.2013, Volume 50, Supplement l, Pages 1­-138
5-th International BBBB Conference, 26-28 sept.2013, Athens – Greece, Abstract Book, PP074

3. 4f metal complexes of non-steroidal anti-inflamatory drugs (oxicams). Synthesis and characterization-Daniela Culita, Gabriela Marinescu, Luminita Patron, Sultana Nita, Nicolae Stanica, Luminita Marutescu, Carmen Chifiriuc, Ovidiu Oprea-Conferinta Internationala de Chimie Fizica Romphyschem-15, 11-13 septembrie 2013, Bucuresti, Abstract Book, S5-PO3

4. Molecular docking studies involving mixed complex combinations of lantanides (La(III), Pr(III), Nd(III), Gd(III)) with ligands from oxicam class and flavonols against Aurora Akinase-Adrian Beteringhe, Daniela Culita, Gabriela Marinescu, Luminita Patron, Sultana Nita, Adrian Andries-Conferinta Internationala de Chimie Fizica Romphyschem-15, 11-13 septembrie 2013, Bucuresti, Abstract Book, S1-PO9

- De asemenea s-au elaborat documenatiile si s-au depus doua cereri de brevet la OSIM:
1. Procedeu de obtinere a compusilor coordinativi ai La(III) si Pr(III) continand ca liganzi ampiroxicam si lornoxicam-Nita Sultana, Patron Luminita Ileana, Andries A.Adrian, Albulescu Radu, Radulescu Flavian Stefan, Daniela Culita, Marinescu Gabriela, Beteringhe Adrian, Vintila Mihaela, Falcos Mariana, Bazdoaca Cristina, Damian Ecaterina;

nr A/00913 : 28.11.2013

2. Forme farmaceutice semisolide termoreversibile pentru administrare locala continand complecsi organometalici cu liganzi organici de tip oxicami-Andries A.Adrian, Nita Sultana, Radulescu Flavian Stefan, Lupuleasa Dumitru, Miron Dalia Simona, Stanescu Ana Andreea, Patron Luminita Ileana, Panteli Minerva, Rasit Iuksel;

nr A/00969 : 06.12.2013


Toate activitatile prevazute in "Planul de realizare al proiectului" pentru aceasta etapa au fost indeplinite.