ETAPA III

Titlul etapei:
  Cercetare industriala
III.1. Studii experimentale pentru elabora rea modelelor / metodelor experimentale privind sinteza si caracterizarea fizico – chi mica a unor combinatii complexe ale neodimului cu liganzi oxicami / flavonoli, selectate pe baza studiilor QSAR / CADD
  Dezvoltare experimentala
III.2. Studiu experimental toxicologic “in vitro”. Realizarea unor forme farmaceutice ale combinatiilor complexe selectate ale Nd(III) cu liganzi oxicami si flavonoli.


Obiectivele etapei:


  -efectuarea unor studii experimentale pentru elaborarea metodelor de sinteza ale combinatiilor complexe ale neodimului cu oxicami si flavonoli in diferite conditii experimentale;
  - efectuarea de studii pentru elaborarea metodelor de caracterizare fizico-chimica (determinarea stabilitatii, structurii si compozitiei) a combinatiilor complexe selectate ale neodimului;
  -efectuarea unor studii experimentale pentru obtinerea si caracterizarea unor forme farmaceutice ale unor combinatii complexe selectate ale Nd(III);
  -realizarea unui studiu toxicologic “in vitro” asupra combinatiilor complexe selectate;
-diseminarea rezultatelor obtinute prin elaborarea unor lucrari stiintifice si a documentatiei pentru brevetare

Rezultate

In cadrul activitatilor desfasurate au fost obtinute urmatoarele rezultate:
  - S-au obtinut sase structuri noi de combinatii complexe ale Nd(III) cu liganzi oxicami (ampiroxicam, lornoxicam, meloxicam, piroxicam) si flavonoli (quercetin, kemferol)
  - S-au elaborat cinci metode de obtinere a combinatiilor complexe ale Nd(III) cu liganzi oxicami si flavonoli la parametrii de reactie optimi
  - S-au elaborat opt metode de caracterizare fizico-chimica si control al calitatii si stabilitatii combinatiilor complexe obtinute
  - S-au investigat proprietatile magnetice ale combinatiilor complexe obtinute si s-au determinat momentele lor de dipol
  - S-au determinat conductivitatile electrice molare ale combinatiilor complexe obtinute, valorile rezultate indicand obtinerea unor substante de tip neelectrolit
  - A fost selectata metoda de laborator si s-a elaborat un model de testare a toxicitatii "in vitro" a combinatiilor complexe ale Nd(III) cu liganzi oxicami si flavonoliu
  - S-au obtinut 6 forme farmaceutice semisolide topice sub forma de geluri si creme continand combinatiile complexe ale Nd(III) cu oxicamii
  - In cadrul activitatii de diseminarea informaiilor, in baza tuturor studiilor experimentale efectuate de cei trei parteneri au fost elaborate patru lucrari stiintifice, cu un grad sporit de noutate si cu posibilitati de dezvoltare aplicativa. De asemenea s-au elaborat documenatiile si s-au depus doua cereri de brevet la OSIM.
  Toate activitatile prevazute in <Planul de realizare al proiectului> pentru aceasta etapa au fost indeplinite.