ETAPA I:


Titlul etapei: „Elaborare modele conceptuale si studii referitoare la noi combinatii complexe ale unor lantanide (lantan, praseodim, neodim, gadoliniu) cu liganzi simpli si micsti din clasa  benzotiazincarbamidelor (oxicami) si polihidroxiflavonelor (flavonoli) cu activitate antitumorala, prin modelare moleculara si studii QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) / CADD (Computer Assisted Drug Design)”

Obiectivele etapei:


-realizarea un studiu teoretic pentru selectarea combinatiilor complexe ale lantanidelor cu liganzi din clasa oxicamilor si flavonolilor cu potentiala activitate antitumorala;
-obtinerea unei baze de date virtuale cu aceste combinatii complexe;
-studierea metodelor conceptuale pentru sinteza, caracterizarea fizico-chimica si farmacologica si formele farmaceutice ale combinatiilor complexe ale lantanidelor cu oxicami si flavonoli.


Rezumatul etapei

Incadrandu-se in preocuparile mondiale, proiectul isi propune valorificarea potentialului antitumoral recunoscut al lantanidelor in obtinerea de molecule noi, necitate in literatura, terapeutic active, si anume combinatii complexe cu liganzi simpli si micsti, din clasa benzotiazin-carbamidelor (oxicami) si polihidroxiflavonelor (flavonoli) si utilizarea lor in conceperea si dezvoltarea de medicamente.
Se preconizeaza ca noile structuri obtinute in urma complexarii, precum si noile medicamente originale cu actiune antitumorala dezvoltate sa insumeze potentialul antitumoral / antiinflamator / antioxidant al reactantilor, cu noi mecanisme de actiune si cu eficacitate crescutta in terapia antitumorala, sintetizate si caracterizate prin tehnici si metode avansate de inalta clasa.
Prin obiectivele propuse se urmareste conceperea si dezvoltarea completa a unor medicamente originale, pornind de la sinteza chimica a unor noi substante active, necitate in literatura, cu actiune antitumorala, pana la conditionarea in forme farmaceutice si elaborarea documentatiei de punere pe piata


In cadrul etapei I denumita au fost realizate urmatoarele activitati prevazute in planul de realizare al proiectului:

– S-au optimizarea geometriilor de coordinare ale combinatiilor complexe ale unor lantanide (La, Pr, Nd, Gd) cu liganzi din clasa  oxicami si flavonoli.
– S-a efectuat alegerea claselor de  combinatii complexe ale unor lantanide (La, Pr, Nd, Gd) cu liganzi din clasa oxicami si flavonoli, in functie de natura si raspunsul receptorilor biologici.
– Au fost obtinuti si selectati descriptorii cuanto – moleculari si fizico – chimici implicati in corelarea structura – activitate farmacologica.
– S-au efectuat studii QSAR pentru clasele de combinatii complexe si descriptorii selectati.
– S-a efectuat proiectarea, prin tehnici CADD a unor combinatii complexe cu activitate antitumorala, optima pentru etapa de sinteza chimica a acestora.
– S-a obtinut o biblioteca virtuala de combinatii complexe cu prezisa activitate antitumorala.
– Au fost evaluate metodele privind sinteza combinatiilor complexe selectate pe baza studiilor QSAR / CADD
– S-a efectuat evaluarea metodelor privind caracterizarea fizico – chimica si farmacologica a combinatii lor complexe selectate.
– S-a efectuat evaluarea metodelor privind formularea farmaceutica a combinatiilor complexe selectate”
– A fost elaborata o lucrare stiintifica pe baza studiilor efectuate, care a fost data spre publicare .

Rezultate
-In urma desfasurarii activitatilor s-au obtinut:
- modele / metode conceptuale
- biblioteca de date
- structuri noi
- raport de cercetare
-Pe baza studiilor teoretice efectuate a fost elaborata o lucrare stiintifica, care a fost data spre publicare.
„Molecular Docking Studies involving mixed complex combination of lantanides (La(III), Pr(III), Nd(III). Gd(III)) with ligands from oxicamk class and flavonols against Aurora A Kinase”
Beteringhe Adrian,    Culita C Daniela,    Marinescu Gabriela,    Patron I Luminita, 
Nita Sultana,    Andries A Adrian
Molecular Simulation – Manuscript ID GMOS-2012-0354

Toate activitatile prevazute in <Planul de realizare al proiectului> pentru aceasta etapa au fost indeplinite.