Etapa V

Titlul etapei:
Cercetare industriala
III.1. Studii experimentale pentru elaborarea modelelor / metodelor experimentale privind sinteza si caracterizarea fizico – chimica a unor combinatii complexe ale gadoliniului cu liganzi oxicami / flavonoli, selectate pe baza studiilor QSAR / CADD
Dezvoltare experimentala
III.2. Studiu experimental toxicologic “in vitro”. Realizarea unor forme farmaceutice ale combinatiilor complexe selectate ale Gd(III) cu liganzi oxicami si flavonoli.

Obiectivele etapei:


-efectuarea unui studiu pentru testarea “in vitro” a activitatii antitumorale a combinatiilor complexe ale La(III), Pr(III), Nd(III) si Gd(III), finalizat prin realizarea unor modele experimentale;
- efectuarea selectiei combinatiilor complexe ale La(III), Pr(III), Nd(III) si Gd(III) cu eficacitate terapeutica maxima prin efectuarea de corelatii “in silico - in vitro” a acestora;
-efectuarea studiului toxicitatii “in vivo” si a activitatii antitumorale “in vivo” a combinatiilor complexe si a formelor farmaceutice cu administrare sistemica selectate;
-elaborarea documentatiilor analitice si a documentatiei tehnologice a combinatiilor complexe obtinute;
-diseminarea rezultatelor obtinute prin elaborarea unor lucrari stiintifice si a documentatiei pentru brevetare


Rezultate
In cadrul activitatilor desfasurate au fost obtinute urmatoarele rezultate:
- S-a realizat modelul experimental de testare ,,in vitro” a activitatii antitumorale a combinatiilor complexe ale La(III), Pr(III), Nd(III) si Gd(III)
- S-a realizat un studiu activitatii antitumorale “in vivo” a combinatiilor complexe si a formelor farmaceutice selectate.
- S-a realizat o ierarhizare a compusilor studiati functie de eficacitatea terapeutica antitumorala masurata experimental
- Au fost elaborate documentatia analitica, toxicologica si farmacologica a combinatiilor complexe si a formelor farmaceutice obtinute, documentatia tehnologica a combinatiilor complexe obtinute si documentatia farmaceutica
- In cadrul activitatii de diseminarea informaiilor, in baza tuturor studiilor experimentale efectuate de cei trei parteneri au fost elaborate trei lucrari stiintifice, cu un grad sporit de noutate si cu posibilitati de dezvoltare aplicativa. De asemenea s-a elaborat documenatia pentru o cerere de brevet.

Toate activitatile prevazute in <Planul de realizare al proiectului> pentru aceasta etapa au fost indeplinite.