Etapa IV

Titlul etapei :Cercetare industriala

III.1. Studii experimentale pentru elaborarea modelelor / metodelor experimentale privind sinteza si caracterizarea fizico – chimica a unor combinatii complexe ale gadoliniului cu liganzi oxicami / flavonoli, selectate pe baza studiilor QSAR / CADD
Dezvoltare experimentala

III.2. Studiu experimental toxicologic “in vitro”. Realizarea unor forme farmaceutice ale combinatiilor complexe selectate ale Gd(III) cu liganzi oxicami si flavonoli.

Obiectivele etapei:

-efectuarea unor studii experimentale pentru elaborarea metodelor de sinteza ale combinatiilor complexe ale gadoliniului cu oxicami si flavonoli in diferite conditii experimentale;
- efectuarea de studii pentru elaborarea metodelor de caracterizare fizico-chimica (determinarea stabilitatii, structurii si compozitiei) a combinatiilor complexe selectate ale gadoliniului;
-efectuarea unor studii experimentale pentru obtinerea si caracterizarea unor forme farmaceutice ale unor combinatii complexe selectate ale Gd(III);
-realizarea unui studiu toxicologic “in vitro” asupra combinatiilor complexe selectate;
-diseminarea rezultatelor obtinute prin elaborarea unor lucrari stiintifice si a documentatiei pentru brevetare